about_us_img1

KINGTONE จิมทอม

ภารกิจ

นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโลกได้อย่างลงตัว!

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชั่นการสื่อสารไร้สายที่โดดเด่น!

แนวคิด

คุณภาพทองคำชนะโลก

วิญญาณ

มุ่งเน้นคน เทคโนโลยีแรก; ความสามัคคีและการทำงานหนัก การอุทิศตนและนวัตกรรม

ปรัชญา

นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ชนะคุณภาพ

ค่า

สร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้า ซัพพลายเออร์ พนักงาน และผู้ถือหุ้น


//