แหล่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วโลกของฮ่องกง

2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.3
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.1
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.2
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.4
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.5

Singapore CommunicAsia/EnterpriseIT2017

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.3
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.1
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.2
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2017.3
2017 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK
2018 DUBAI GITEX TECHNOLOGY WEEK.3

ดูไบ GITEX เทคโนโลยีสัปดาห์

Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.4
Singapore CommunicAsia EnterpriseIT2018.3

2018 อเมริกา MWCA

Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.13
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.12
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.11
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.3
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.9
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.7
Hong Kong Global Sources Consumer Electronics Exhibition.6

Singapore CommunicAsia/EnterpriseIT 2018

Malaysia CCW-The Critical Communications World.10
Germany CCW-The Critical Communications World.3

เยอรมนี CCW-The Critical Communications World

Germany CCW-The Critical Communications World.2
Germany CCW-The Critical Communications World.1

มาเลเซีย CCW-The Critical Communications World

Germany CCW-The Critical Communications World.4
Malaysia CCW-The Critical Communications World.8

//