bg-03

Kingtone Cellular repeater สำหรับการครอบคลุมภายในอาคาร

ระบบ Kingtone Repeater ทำงานอย่างไรในอาคาร?

ด้วยเสาอากาศกำลังสูงที่วางอยู่บนพื้นที่หลังคาหรือพื้นที่อื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน เราสามารถจับสัญญาณภายนอกที่จางที่สุดที่อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเข้าไปในอาคาร ทำได้โดยกำหนดทิศทางเสาอากาศของเราไปยังเสากระโดงของผู้ให้บริการเครือข่ายในพื้นที่ หลังจากจับสัญญาณภายนอกแล้ว สัญญาณจะถูกส่งไปยังระบบทวนสัญญาณของเราผ่านสาย Low-Loss Coax สัญญาณที่เข้าสู่ระบบทวนสัญญาณจะได้รับการขยายสัญญาณแล้วทำการถ่ายทอดสัญญาณใหม่ทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร เราสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศในอาคารกับทวนสัญญาณผ่านระบบเคเบิลและตัวแยกสัญญาณ เสาอากาศ Omni ที่วางไว้อย่างมีกลยุทธ์ได้รับการติดตั้งทั่วทั้งอาคารเพื่อกระจายสัญญาณไปยังพื้นที่ที่ต้องการอย่างเท่าเทียมกัน
Inbuilding coverage solution

เวลาที่โพสต์: 18 ก.พ. 2560
//